Organisatie

VeViViacc is afgeleid van deze zeer bekende uitspraak van Caesar: Veni, Vidi, Vici. Caesar deed deze uitspraak na het winnen van een veldslag. Caesar behaalde zijn overwinningen niet alleen, maar met behulp van zeer vele anderen!

Er is een zekere parallel tussen Caesar en de ondernemer. De (startende) ondernemer komt (veni) met een idee om voor zich zelf te beginnen, de ondernemer kijkt (vidi) goed om zich heen en uiteindelijk bereikt (vici) de ondernemer zijn einddoel, namelijk een goed draaiende onderneming! Dit einddoel, de goed draaiende onderneming, bereikt de ondernemer niet alleen, maar ook met behulp van anderen.

VeViViacc kan en wil één van de andere (adviseurs) zijn! VeViViacc is een dynamisch accountantskantoor in de regio Randstad en Utrecht.Wij behartigen de belangen van ondernemingen uit diverse branches in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Door onze ervaring en zeer gevarieerd cliëntenbestand zijn wij in staat onze dienstverlening in vele facetten voor u te vervullen.

VeViViacc is aangesloten bij of heeft een samenwerking met de navolgende organisaties:

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), waardoor de kwaliteit van onze dienstverlening is gewaarborgd.

Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren

Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren (NOVAK), waardoor wij onze dienstverlening op een efficiënte en effectieve wijze kunnen uitvoeren.

Full Finance Consultants

Full Finance Consultants (FULL-FINANCE) waardoor, indien noodzakelijk, direct gebruik kan worden gemaakt van deskundigheid op diverse specifieke vakgebieden zoals accountancy, fiscaal, fusie, overname & waardering en ICT.

Onze Diensten

Wij bieden verschillende diensten aan:

+ Accountancy

Jaarlijks wordt de jaarrekening opgemaakt om de ondernemer de resultaten te presenteren van het afgelopen jaar, hetgeen uitermate belangrijk kan zijn voor het nemen van strategische beslissingen. VeViViacc zorgt voor een betrouwbare en deskundige samenstelling van uw jaarrekening en bespreekt de relevante zaken met u. Daarbij houden wij u op de hoogte van de laatste voor u van belang zijnde wetswijzigingen.

Tevens is er de noodzaak van het samenstellen van de jaarrekening voor diverse partijen zoals Banken, Belastingdienst, Kamer van Koophandel en Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wanneer een accountant het bestuur van de organisatie (of: de ondernemer) helpt bij het maken van de jaarrekening, geeft hij hierbij een samenstellingsverklaring af. Meer informatie daarover kunt u hier vinden.

+ Fiscale Advisering

Ondanks het feit dat de overheid al jaren een lastenverlichting pretendeert door te voeren is de “praktijk” toch anders en is het samenstellen van de aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting nog steeds voor veel ondernemers moeilijk en zeer tijdrovend. VeViViacc verzorgt uw aangifte op een zorgvuldige en deskundige wijze.

Indien noodzakelijk kunnen wij u ook bijstaan bij belastingcontroles en andere aangiften, zoals omzet-, schenk-, erf- en/of dividendbelasting.

In discussie met de belastingdienst over de interpretatie van belastingwetten kunnen wij u bijstaan in de procedures.

Advisering over de juiste en meest optimale ondernemingsstructuur (eenmanszaak, VOF, CV, BV, NV) behoort eveneens tot onze werkzaamheden.

+ Salarisadministratie

Salarisadministratie is een complex onderdeel van uw administratie. Uw personeel is zeer belangrijk voor uw onderneming en een correcte salarisverwerking is voor hen dan ook een must. Het is immers de beloning voor hun inzet in uw onderneming.

Wij zijn in staat om de complexe materie op een efficiënte manier te verwerken in een correcte salarisadministratie. Werkzaamheden die u onder andere van ons kunt verwachten:
 • Opstellen bruto-nettoberekeningen
 • Kritische analyse van de output
 • Vervaardigen loonstroken en jaaropgaven per werknemer
 • Verzorgen aangifte loonheffing
 • Verzorgen informatie overige instanties (vut, pensioen, e.d.)
 • Opstellen journaalpost ten behoeve van financiële administratie

+ Administratieve Dienstverlening

VeViViacc kan zich heel goed voorstellen dat alle administratieve handelingen u als ondernemer te veel zijn. U wilt zich primair richten op uw core-business!
Door aanlevering van uw administratieve bescheiden zullen wij deze omzetten in een financiële administratie (op ons kantoor of bij uw bedrijf zelf) en zorgdragen voor de periodieke aangifte omzetbelasting. Indien gewenst verstrekken wij u periodieke managementinformatie.

Op deze manier nemen wij u alle zorgen uit handen.

+ Bedrijfseconomische Advisering

VeViViacc kan u adviseren en bijstaan bij investeringsbeslissingen, financieringsadviezen/aanvragen, waardering van uw onderneming, begrotingen, tussentijdse rapportages, fusies, overnames en vele andere zaken waarmee u te maken kunt krijgen.

+ Startersbegeleiding

Indien u besloten heeft om zelfstandig ondernemer te worden, komen er zeer veel zaken op u af. VeViViacc helpt u door alle zaken heen door stapsgewijs aandacht te schenken aan de noodzakelijke en belangrijke aspecten, zoals:
 • Keuze ondernemingsvorm
 • Aanmelding Kamer van Koophandel
 • Aanmelding belastingdienst
 • Verwijzen naar branche-organisaties
 • Afsluiten van assuranties
 • Regelen van vergunningen
 • Financieringsaanvraag
 • Opzetten financiële administratie
Voor startende ondernemers hanteren wij aangepaste tarieven!

Klachtenregeling

Klachten dienen in eerste instantie schriftelijk, per aangetekend schrijven, te worden voorgelegd aan de verantwoordelijke accountant binnen VeViViacc Accountants v.o.f..
De verantwoordelijke accountant dien binnen 4 weken, nadat de klacht is ontvangen, contact op te nemen met de klager, waarbij afspraken zullen worden gemaakt omtrent de te volgen procedure.