Jaarlijks wordt de jaarrekening opgemaakt om de ondernemer de resultaten te presenteren van het afgelopen jaar, hetgeen uitermate belangrijk kan zijn voor het nemen van strategische beslissingen. VeViViacc zorgt voor een betrouwbare en deskundige samenstelling van uw jaarrekening en bespreekt de relevante zaken met u. Daarbij houden wij u op de hoogte van de laatste voor u van belang zijnde wetswijzigingen.Tevens is er de noodzaak van het samenstellen van de jaarrekening voor diverse partijen zoals Banken, Belastingdienst, Kamer van Koophandel en Centraal Bureau voor de Statistiek.